Çocuğun psikososyal gelişim evrelerinde; Özgüven ve Öz Değer, Zihinsel ve Bedensel Gelişim, Koordinasyon ve Motor Beceriler, Öz Disiplin gibi unsurlar çok önemlidir. Özellikle oyun döneminin sonuna doğru çocuğun kendi kendini denetleme ve yönetme becerisi gelişir. Çocuk, güven duygusu gelişmesi ve olgunlaşmaya başlamasıyla beklemeyi, tepkilerini dizginlemeyi ve önündeki engelleri aşmayı öğrenir. Bu unsurların gelişmesi için genellikle insanlar çocuk yaşlarda çeşitli spora dallarına yönlendirilirler.

Wing Chun egzersizleri el, kol, ayak, göz ve beynin aynı anda çalışmasını sağlaması sebebiyle motor becerilerinde gelişiminde çok büyük katkısı vardır.

Çocuklar okul veya mahalle ortamında akranları ile iletişim kurarlar. Ancak bazen bu iletişimde akran zorbalığına maruz kalabilirler. Bu tarz durumlarda çocuğun kendini korumasını biliyor olması ona bir özgüven vererek bu sıkıntılı durumdan çıkmasını sağlayacaktır.

Genellikle Wing Chun’ a başlama yaşı 11 ve üzerini tercih etmekteyiz.

Wing Chun eğitimleri birçok bedensel koordinasyon ve motor beceri çalışmaları içermektedir. Bu sebeple özel gereksinimli çocuklar üzerinde de olumlu etkileri gözlemlenmiştir.