Wing Chun yaklaşık 350 yıl önce Çin’de savunma sanatlarında zamanın büyük ustalarından biri olan shaolin rahibesi Ng Mui tarafından turna kuşu ile yılanın kavgasından esinlenerek bulunan çok etkili bir savaş sanatıdır. Ng Mui daha sonra bu sistemi kendisi gibi bir kadın olan Yim Wing Chun’ a öğretmiştir. Bu iki kadın, sistemi o kadar etkili olarak kullanmışlardır ki durdurulamaz hale gelmişlerdir.

Çin’in Mançurya tarafından işgale uğradığı yıllarda (1662-1722) Mançurya sınırına yakın ve işgal altındaki Honan şehrindeki Mt. Sung isimli bir Siu Lam (Şaolin) manastırında savunma sanatları çok güç kazanmış, bu durum Mançu hükümetini endişeye sevk etmiş ve bu manastıra bir ordu gönderilmiştir. Bu dönemde Çin, Mançurya tarafından işgal altındadır ve Çin’i Mançu hükümeti yönetmektedir. Ancak Mançu ordusu bu manastıra girmeyi başaramamıştır. Fakat bunun üzerine bir plan hazırlanarak Chan Man Wai adındaki Mançurya hükümetine iyi görünmek isteyen bir adam görevlendirilerek bir kısım diğer eleman ihanet etmeye ikna edilmiş ve ikinci kez manastır kuşatılınca içeriden yürütülen entrikalar sonucunda hainler manastırı ateşe vermiş ve bu sayede Mançu askerleri savaşı kazanmışlardır. Budist rahibesi Ng Mui, rahip Chi Shin, rahip Pak Me, usta Fung To Tak ve usta Mui Hin olmak üzere toplam beş büyük dövüş ustası saldırıdan kaçmayı başarmıştır.

Ng Mui kaçarak, eteklerinde küçük bir kasaba bulunan bir dağa sığınmış ve izini kaybettirmiştir. Ng Mui, kasabada Yim Wing Chun isimli genç bir kızla tanışmış ve arkadaş olmuştur. Yim Wing Tsun, 15 yaşında şirin bir kızdır ve babası Yim Yee ile birlikte bir dükkan işletmektedir. Ng Mui, sürekli bu dükkana gelerek alış veriş yapmaktadır. Ancak, kasabanın kabadayısı olarak bilinen bir zorba YO, Wing Chun’ u rahatsız etmekte ve onu evlenmeye zorlamaktadır. Baba Yim Yee zaten hükümetle başı dertte olan, saklanan bir kaçaktır ve adam öldürdüğü iddiasıyla aranmaktadır. Yim Wing Chun’ u rahatsız eden kasabanın kabadayısı bu durumu da koz olarak kullanmaktadır. Yim Wing Chun ve babası çok zor durumda kalır. Durumu öğrenen Ng Mui, arkadaşı Yim Wing Chun’ a yardım etmeye karar verir ve kendisini koruyabilmesi için yeni geliştirdiği ve “zayıfın güçlüye karşı şansı” olarak tanımlanan bu sistemi ona öğretmeye karar verir.

Bunun üzerine Yim Wing Chun, rahibe Ng Mui ile dağa çıkar ve savunma tekniğinde ustalaşıp, öğrenimini tamamlayana kadar burada kalır. Rivayete göre dağda üç yıl kadar kalmış ve rahibe Ng Mui’nin o zamanki yeni geliştirilen tekniğini tam olarak öğrenmiştir. Yim Wing Chun’a , teknik olarak hazır hale gelince kasabaya döner ve kendisini rahatsız eden kabadayıya meydan okuyarak karşı gelir ve onu dövüşe davet eder. Kaybederse zorba ile evlenecek, kazanırsa zorba YO kasabayı terk edecektir. Mücadele sonucunda Yim Wing Chun galip gelir, böylece rahatsız edilmekten kurtulur ve zorba adam kasabayı terk eder.

Bundan sonra Ng Mui de izinin bulunduğu gerekçesiyle kasabayı terk eder ve ayrılmadan önce Yim Wing Chun’a tam manası ile Kung fu geleneklerini öğretir. Yim Wing Chun, kendisinden çok güçlü erkeklere karşı bile çok narin ve estetik hareketlerle üstünlük sağlaması ile ün salar. Evlendikten sonra Yim Wing Chun, bu yeni sanatı kocası Leurıg Bok Chau’ ya öğretir. Sistem ondan Leung Lan Kwai ve ondan da Wong Wah Bo’ ya geçer. Wong Wah, Çin’de Red Junk diye bilinen bir kulübe üyedir ve burada Leung Yee Tei ile birlikte çalışmaktadır. Bundan sonra, Siu Lam manastırının işgali sırasında kaçmayı başarabilen beş kişiden biri olan ve Red Junk’ ta kendisini aşçı olarak tanıtarak saklanan, büyük bir sopa ustası olan Chi Shin, kendisinin altı tam ve bir yarım uzun sopa tekniğini Leung Yee Tei’ ye öğretir. Wong ile Leung Yee Tei’ nin arası çok iyidir ve ikisi tekniklerini birleştirerek geliştirirler. Böylece Wing Chun sistemine bu altı buçuk uzun sopa tekniği dahil edilmiş ve savunma sanatlarında çok meşhur olan bu altı buçuk sopa tekniği günümüze kadar elden ele öğretilmiştir.

Leung Jan, Wing Chun’ un gizemli ve ince sırlarını kavrayarak idrak etmiş ve bu sistemde en üst seviyede ustalık kazanmıştır. Birçok kung fu ustası gelerek ona meydan okumuşlar, ancak hepsi de yenilmişlerdir. Leung Jan çok ün kazanmış ve savunma sanatlarında yeni bir boyut ve yeni bir sistem böylelikle doğmuştur. Bu sisteme Yim Wing Chun’ un anısına WING CHUN adı verilmiştir. Leung Jan daha sonra Wing Chun’ u Chan Wah Shan’ a öğretmiş ve Chan Wah da Yip Man, Ng Siu Lo, Ng Chung So., Chan Yu Min ve Lui Yu Jai’ yı yetiştirmiştir.

Bu büyük ustalardan en popüler olan grand master Yip Man olmuştur. Halen yeni filmleri çekilmektedir. Yip Man bu sanatta en üst seviyeye çıkmış, hiç yenilmemiştir. Bu kadar meşhur olmasının en büyük sebebi iyi bir usta ve dövüşçü olması yanı sıra Bruce Lee’nin de hocası olmasıdır.