Wing Chun & Wing Tsun Kişisel Gelişim

İnsanoğlu ilk varlığından bugüne kadar, daima hayatında birtakım değişiklikler yaparak hayat standartlarını ve kişisel becerilerini günümüzdeki konumuna getirmeyi başarmıştır. Kişisel gelişim olarak da adlandıracağımız bu ilerleme, hayatın her alanına yansımaya devam etmektedir.

Kişisel gelişim; bireylerin mevcut durumlarının farkında olmakla birlikte, bu durumlarını daha fazla geliştirerek ileri seviyeye taşımak için göstermiş oldukları çabaların tamamıdır diyebiliriz. Tamamen kişinin kendini geliştirmek için gösterdiği gönüllü çabalar, doğal bir başarıyı getirdiği gibi hayatının değişik evrelerinde umulmadık faydalar sağlayabilmektedir.

Şimdi gelelim kişisel gelişimin Wing Chun ile alakasını anlatmaya. Wing Chun derslerinde mental ve fiziksel birçok çalışma vardır. Öğrenciler derslerde uzakdoğu disiplinini alır ve kişisel disiplinlerine yüksek oranda katkı sağlar. Örneğin ders çalışmayan bir çocuğun kendini genel anlamda disipline etmesi derslerine de yansıyacaktır. Bunlarla birlikte yapılan mental çalışmalarla sabır ve metaneti öğretir. Refleks, beden koordinasyon ve motor becerilerini geliştirir.

Wing Chun eğitimini başladığınızda ilk fark edeceğiniz şey dünyanın durduğu olacaktır. Şimdi bunu biraz açalım;  günlük hayatta yapılan, yapılması gereken ve yapılmış birçok süreç bulunmaktadır. Bu süreçlerin girdi ve çıktıları bilinç ve bilinçaltımızda stres, kaygı, endişe, üzüntü, heyecan, öfke vb. gibi farklı olumsuz hislere kapılmamıza yol açar. Ders esnasında öğrenci beyin ve kas koordinesi ile yaptığı çalışmaya odaklanmak zorundadır, bu durumda o an beyninin diğer konuları düşünmeyi bırakıp sadece yaptığı işe odaklanmasını sağlar. Böylece dış dünyadaki tüm süreçler eğitim salonu dışında kalır, öğrenci derste sadece dersi düşünür, ders tamamlanınca dinlenmiş berrak bir zihinle ve spor sonrası salgılanan endorfin hormonu ile mutlu olmamızı sağlar.

Kendi hayatında düzensizlikler yaşayan birçok insan Wing Chun savaş sanatı ile gelişen özgüven ve öz disiplinin ile özel hayatlarında birçok alanda daha başarılı olmuştur.